Välj en sida

Folie/Solfilm

Komplett lösning för hela bilen. Bilservice, bilvård, ac,
allt inom däck samt däckförsäljning.

Allt under samma tak.

Folie/Solfilm

Du kan lätt undvika onödiga kostnader genom att regelbundet göra AC-service på din bil. Utan kontroll av AC-anläggningen blir kompressorn och dess funktion förr eller senare försämrad. Detta kan innebära att den blir förstörd och måste bytas ut.

Tillverkare och sakkunniga av de komponenter som ingår i ett AC-system rekommenderar att bilägare är väldigt noggranna i sitt underhåll av AC:n. Minst en gång per år bör man tömma systemet på gammal gas och fylla på ny samt göra ett så kallat läck-test för att säkerhetsställa AC-systemets fortsatta drift.

Som auktoriserad AC-verkstad följer vi miljöskyddslagen och därför fyller vi aldrig på gas i system som innehåller några synliga läckor. Detta enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kylanläggningar.

Följande ingår i vår AC-service:
  • Tömning och återvinning
  • Provtryckning av system
  • Vakuumsugning av system
  • Påfyllning av AC-olja
  • Påfyllning av nytt köldmedia
  • Testkörning och kontroll

Pris:
AC-system med R134a,  1495:-
AC-system med R-1234yf,  2995:-
(Vilken typ av ac-system som används står på påfyllnadslocket)


Reparation
Om det behövs en reparation så hjälper vi er självklart med den också. Som auktoriserad AC-verkstad följer vi miljöskyddslagen och därför fyller vi aldrig på gas i system som innehåller några synliga läckor. Detta enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter om kylanläggningar.

Vill du boka tid?