Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar och går ut på att belöna miljövänliga bilägare och höja fordonsskatten för dem som har mindre miljövänliga fordon. 

För Bonus gäller fordon som är tagna i trafik före 2020 med en utsläppsnivå av koldioxid på upp till 60 g/km samt fordon tagna i trafik under 2020 eller senare med koldioxidutsläpp på upp till 70 g/km. Varför de får ta del av “Bonus” är eftersom de klassas som miljöanpassade fordon. Denna bonus ligger på maximalt 60 000 kr. 

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Denna förhöjda skatt varar de tre första åren. 

Detta system infördes för att uppmuntra människor att köpa miljöanpassade fordon och därmed bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Tanken att miljövänliga val ska premieras medan bilar med relativt höga koldioxidutsläpp belastas med högre skatt ska alltså generera en övergång från fossila bränslen till förnybara såsom en större miljömedvetenhet. Utsläppen från nya bilar förväntas minska i en snabbare takt än tidigare, vilket även indirekt har positiva effekter på utsläppen av luftföroreningar.

Generella förändringar inom bonus malus är att den tidigare femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar tas bort. Detta påverkar hursomhelst inte de fordon som idag har denna skattebefrielse. Även supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för så kallade klimatbonusbilar med låga utsläpp. Förändringar för bensin- och dieseldrivna fordon innebär också: 

  • För bensin- och dieseldrivna fordon med fordonsår 2018 eller senare tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt (tas i trafik) för första gången den 1 juli 2018 eller senare.
  • För dieseldrivna fordon, som tas i trafik för första gången den 1 juli 2018 eller senare, ersätts bränslefaktorn med ett bränsletillägg. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med värdet 13,52.

Av Leonard

Relaterat inlägg